• pic1
  • immagine 1
  • immagine 2
  • immagine 3
  • immagine 4
  • immagine 5
  • immagine 6
Strona główna
      Spółka Top Farms powstała w 1995 roku i od tego momentu nieprzerwanie prowadzimy działalność rolniczą
w swoim Oddziale w Siedlisku.

W 1999 roku nabyliśmy od Skarbu Państwa w ramach prywatyzacji udziały w Kombinacie Rolnym "Głubczyce" i od tego
czasu gospodarujemy tam pod nazwą Top Farms Głubczyce Sp. z o.o.

W 2001 roku Spółka Top Farms nabyła udziały w spółce Agros Farmy i Młyny Sp. z o.o. i od tego momentu działa pod
nazwą Top Farms Wielkopolska Sp. z o.o.

Od 2010 roku działamy również na Mazurach, gdzie gospodaruje nasza spółka Agro Fundusz Mazury Sp. z o.o.

Pod koniec 2010 roku Top Farms Sp. z o.o. zakupiła udziały w Kórnickim Przedsiębiorstwie Rolno-Handlowym i
Usługowym Jagrol Sp. z o.o. z siedzibą w Pierzchnie koło Kórnika, które działa obecnie pod firmą Jagrol Sp. z o.o.

Ponadto do Grupy Top Farms należą następujące spółki o profilu handlowym:

  •  Top Gen Sp. z o.o. z siedzibą w Głubczycach, zajmująca się handlem i dystrybucją nasienia bydła mlecznego i
     mięsnego, w tym seksowanego.

  •  Top Farms Agro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, zajmująca się produkcją i handlem materiału nasiennego
     głównie zbóż, poprzez swoje dwa zakłady zlokalizowane na terenie województwa opolskiego i
     wielkopolskiego, produkcją i handlem blendów (mieszanek) nawozowych, obrotem ziarnem, świadczeniem
     usług "Grain Supply Management" w stosunku do podmiotów takich jak młyny, wytwórnie pasz, olejarnie,
     kaszarnie, producenci słodu jęczmiennego, itp.

Obecnie Grupa Kapitałowa Top Farms zatrudnia łącznie blisko 690 osób .

Do swojej dyspozycji Grupa Kapitałowa Top Farms ma Centrum Usług Wspólnych, które zapewnia wsparcie dla jej
spółek w zakresie księgowości, finansów , kadr i IT.

      Misją grupy spółek TOP FARMS jest zachowanie pozycji wiodącego producenta wysokiej jakości żywności oraz
surowców i produktów dla przetwórstwa rolno - spożywczego, jak również lidera w produkcji materiału siewnego zbóż i
traw, a także hodowli bydła mlecznego.

TOP FARMS swoje sukcesy opiera na efektywnej pracy i doświadczeniu wysoko wykwalifikowanej kadry menedżerów i pracowników oraz na innowacyjnym podejściu do procesów i stosowaniu nowoczesnych technologii.

Jesteśmy zorientowani na osiąganie systematycznego wzrostu wartości przedsiębiorstwa, stosowanie wysokich
standardów rozwoju potencjału kadr, budowanie partnerskich relacji z kontrahentami, przy zapewnieniu dbałości o
środowisko naturalne.

Wszystkie wyzwania oraz cele i zadania operacyjne, jakie stawia przed sobą TOP FARMS wynikają wprost z przyjętej
Misji oraz realizowane są w zgodzie ze wspólnym dla całej społeczności firmowej Kodeksem Wartości. Zapisane w nim
wartości: rozwój, uczciwość, profesjonalizm, współpraca i sukces, są wyznacznikami postaw i codziennych działań podejmowanych przez menedżerów i pracowników TOP FARMS.

Spółki
Aktualności
Galeria
Praca
Kontakt
Copyright © 2011  Kronos